Во средните школи денес е забрането да имаш копирани книги, се ставаат камери низ школите, најмено е приватно обезбедување, се забранува носење мобилни телефони... итн, би рекол на пола пат до тоталитаризам..

Како беше она: „Земја со вакви школи нема што да се плаши за својата иднина“.

пс. а да заборавив, исто е строго забрането да се има секс. Пошто „sex is bad, mmmkay“ и општествено многу опасен... О-ПА-СЕН.

Објавено: нед, 18 мар 15:48:23 CET 2007
[æ]