Веќе некое време е често повторуван buzzword во македонската економија/политика/општество/whatnot.

Сѐ си мислам дека попрво ни треба knowledge based knowledge!!!

A не „научив неколку трика, ќе ги држам во тајност и ќе ги користам да заработувам од помалку вештите/среќните/моќните“-базирана економија... како што функционира 99% од IT индустријата на пр.

Соодветен рандом потпис: ... knowledge is exactly like power - something to be distributed as widely as humanly possible, for the betterment of all.


Knowledge to the people!

Објавено: вто, 08 мај 17:40:23 CEST 2007
[æ]