Top500 supercomputer OS shares 2007.06

Linux:77.8 % Unix: 12.0% BSD:0.8% Mac Os: 0.6% Windows: 0.4%

Ова сепак не ги вклучува zombie/bot мрежите кои исто така може да се класифицираат како супер-компјутери. Таму распределбата е: Linux: 0% BSD: 0% Mac: 0% Windows 100%

Пах... некој друг ден можда...

(плус, интересен коментар зошто е тоа така)

Објавено: чет, 28 јун 21:13:36 CEST 2007
[æ]