Еве за тие што ги мрзи да го прочитаат брзиот водич за подесување на OpenVPN. За да избегне разни firewall-и VPN серверот е подесен да слуша на TCP порта 443 (истата за https).. други опции би биле TCP 80, или UDP 53.

Серверот, треба да биде достапен на интернет (OpenWRT/ddwrt исто може да заврши работа):
cd /etc/openvpn
secret ./secret.key
lport 443
proto tcp-server

log-append /var/log/openvpn.log
dev tun

cipher BF-CBC

ifconfig 10.255.255.1 10.255.255.2
keepalive 10 60


Клиентот:
cd /etc/openvpn/
secret ./secret.key

remote x.y.z.w 443 ; x.y.z.w е серверот од горе, ако нема статичка адреса и noip, dyndns или сличните сервиси ќе завршат работа
proto tcp-client

dev tun

cipher BF-CBC

ifconfig 10.255.255.2 10.255.255.1
persist-tun
redirect-gateway def1

keepalive 10 60
verb 3


/etc/openvpn/secret.key се генерира со openvpn --genkey --secret secret.key и треба да биде истиот на двата компјутери, и таен.

На серверот, openvpn може да се старта како daemon (со --daemon) или уште подобро од inittab.

Објавено: сре, 24 дек 19:22:08 CET 2008
[æ]