Mailx (или nail, зависи кога каде) е едноставна command line алатка за читање и праќање на мејл. Мала е, нема зависности и скоро секогаш е инсталирана, алатката често се користи на сервери кои немаат mail сервер за праќање на пораки преку некој smtp сервер. Подржува smtp, imap и pop3, tls и sasl.

Од друга страна, праќање на пораки од адреса која е @gmail.com, а не е пратена преку smtp серверите на google, знае често да заврши во SPAM фолдерите.

Затоа ова упатство кажува како да се намести mailx да праќа пораки преку google, а како бонус и да чита пораки од gmail со imap. Коннфигурацијата стои во $HOME/.mailrc и еве ја како е конфигурирана за мене:
set sendcharsets=ascii,utf-8
set from="Damjan <gdamjan@gmail.com>"
set smtp-use-starttls
set smtp-auth=login
set smtp=smtp.gmail.com:587
set smtp-auth-user=gdamjan@gmail.com
#set smtp-auth-password=secret

set imap-use-starttls
set folder=imaps://gdamjan%40gmail.com@imap.gmail.com:993
За читање на пораки, само се старта mailx и се внесува gmail password-от. Се прикажува листа на пораки во прилично рудиментиран интерфејс, но тоа и го баравме :). Опционално, password-от исто може да се стави во config фајлот, но тоа не е баш сигурно.

Пораки се праќаат со:
mailx -s SUBJECT [-a attach_file] [-b bcc@..] [-c cc@...] recipient@example.org < текстот-на-пораката.txt
Повторно прашува за password (кој исто може да се стави во config фајлот), и толку.

Објавено: вто, 03 фев 17:53:39 CET 2009
[æ]