Lawful intercept (во Македонија отприлика преведено како легално прислушување) е законска обврска за секој телекомуникациски оператор. Тука спаѓаат интернет провајдерите (кабловски, безжични, жичани, сите) и телефонските (и мобилните) оператори.

Законот ги обврзува операторите да му обезбедат на МВР да може во било кој момент да ја прислушува целата комуникација која ја прави некој корисник. Тоа значи дека во еден момент МВР одлучува да следи некој човек, и од тогаш копија на сите податоци, сите четувања, отварања на web страни, разговори, пристапи до facebook, google, youtube, porntube и сл. во реално време додека се случуваат, ќе бидат пратени (и најверојатно складирани) некаде во полиција. Притоа прислушувањето ќе се одвива без знаење на корисникот (нормално), но нити знаење и контрола на операторот. За таа цел МВР инсталира специјална опрема кај операторот која му дава целосна слобода да прави што сака.

Законот утврдува дека оваа мерка смее да се користи само за најтешките облици на криминал како тероризам, педофилија, организиран криминал и сл. Но...

Тоа што мене ме интересира е врз кого во Македонија овој закон ќе има најголем ефект:

Ова беа само три ефекти кои ќе ги има законов, чисто прагматично анализирани без воопшто да навлегувам во дискусија за етичката/морална оправданост на ваквиот закон. Заклучокот: не може да биде успешно користен за тоа што е наменет, огромен потенцијал за злоупотреба, огромна цена.

По сево ова, ми се наметнува прашањето дали и колку навистина ни требаше сево ова? Каде беше јавната расправа за ваквите закони? И до кога ќе ја плаќаме сопствената глупост?

ps. во моментов ги немам референците до законот - можеби ќе ги ставам покасно, а ќе ми помогне ако ми ги прати некој претходно

Објавено: пет, 24 апр 02:30:37 CEST 2009
[æ]