Минатиот пат видовме како да се направи bootable USB од најновото Ubuntu - на рачен начин (the hard way). Сега ќе видиме како се додаваат нови опции на bootable USBто, како на пример RIP (Recovery Is Possible Linux).

Значи, го симињаме RIPLinuX-9.3.iso image-от од RIP linux - од него ќе ни требаат само кернелот и rootfs.cgz (претпоставката е дека usb-то од минатиот пат е веќе mount-ирано некаде во /media/usb да речеме):

mkdir /mnt/rip
mount -o loop /home/damjan/RIPLinuX-9.3.iso /mnt/rip
mkdir /media/usb/riplinux
cp /mnt/rip/boot/kernel32 /mnt/rip/boot/rootfs.cgz /media/usb/riplinux/
# /media/usb/riplinux/riplinux.cfg
LABEL Boot Linux system! (32-bit kernel)
KERNEL /riplinux/kernel32
APPEND vga=normal initrd=/riplinux/rootfs.cgz root=/dev/ram0 rw

LABEL Boot Linux system! (skip keymap prompt)
KERNEL /riplinux/kernel32
APPEND vga=normal nokeymap initrd=/riplinux/rootfs.cgz root=/dev/ram0 rw

LABEL Boot Linux system to X! (32-bit kernel)
KERNEL /riplinux/kernel32
APPEND vga=normal xlogin initrd=/riplinux/rootfs.cgz root=/dev/ram0 rw

LABEL Boot Linux system to X! (skip keymap prompt)
KERNEL /riplinux/kernel32
APPEND vga=normal xlogin nokeymap initrd=/riplinux/rootfs.cgz root=/dev/ram0 rw
(за референца може да се погледне и конфигурацијата од CD-то на RIP, од /mnt/rip/boot/isolinux/isolinux.cfg)
menu begin advanced
...
menu end
# *** ова надоле го додаваме ***
menu begin riplinux
  menu title RIPLinuX 9.3
  label mainmenu
    menu label ^Back..
    menu exit
  include /riplinux/riplinux.cfg
menu end
# *** до тука ***
label help
...


И толку.. тадаа

Објавено: саб, 14 ное 15:45:05 CET 2009
[æ]